اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1399/09/22

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

1-International Journal of Innovation, Creativity and Change(IJICC)-Scopus

2-Talent Development and Excellence-Scopus

3Journal of critical reviews-Scopus

4international journal of psychosocial rehabilitationScopus

5- Utopia y Praxis Latinoamericana-Scopus